"Златен отвес" 2021

Първа награда в категория: "Реставрация на обекти - недвижими паметници на културното наследство"

"Златен отвес" 2021 - СПЕЦИАЛНА НАГРАДА

Специална награда от ОП на КСБ - Варна

Награда "Гепард" 2021г.

Най-динамичните малки и средни предприятия в България

Голяма Базилика, гр. Пловдив

"Сграда на годината" 2020г. в категория "Културно-историческо наследство и сгради паметници на културата"

Малката Базилика, гр. Пловдив

Специална награда от "Сграда на годината" 2013 г. в категория "Културно-историческо наследство и сгради паметници на културата"

ДЕТСКИ НАУЧЕН ЦЕНТЪР "МУЗЕЙКО"

Победител в конкурса "Сграда на годината" 2015 г. в категория "Сгради образователна инфраструктура"

Жилищна сграда "Далия", гр. София

Специална награда от конкурса "Сграда на годината" 2015 година в категория "Жилищни сгради"

СУ "Св. Климент Охридски"

Специална награда от "Сграда на годината" 2015 г. в категория "Сгради образователна инфраструктура"