КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ И ЕКСПОНИРАНЕ НА ЕПИСКОПСКАТА БАЗИЛИКА НА ФИЛИПОПОЛ, ГР. ПЛОВДИВ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ФОНДАЦИЯ „АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ”
ГОДИНА: 2020
ИЗПЪЛНЕНИ СМР:
Главен изпълнител – изграждане на всички метални конструкции, фасади, стени, облицовки, електро, ВиК и ОВК инсталация, вертикална планировка