МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, УЛ. КРАЛИ МАРКО, ГР. ВАРНА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: БАЙВЮ ООД
ГОДИНА: 2019
ИЗПЪЛНЕНИ СМР:
Вентилируема фасада с HPL плоскост Fundermax Exterior