ЖИЛИЩНА КООПЕРАЦИЯ, УЛ. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“, ГР. ВАРНА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: “РБ АСЕТ“ АД
ГОДИНА: 2018
ИЗПЪЛНЕНИ СМР:
Монтаж на вентилируема фасада от HPL плоскости