ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Фондация ‘‘Университетска Англицистика и Американистика‘‘ (ФУАА)
ГОДИНА: 2014
ИЗПЪЛНЕНИ СМР:
Изграждане на стени от HPL плоскости и дървени ламели
Акустичен таван
Полагане подова настилка от  естествен паркет
Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане – чинове, катедри, интерактивна дъска
Изграждане на електро инсталация, осветление, озвучителна система