ЖИЛИЩНА КООПЕРАЦИЯ „АРСЕНАЛСКИ“, ГР. СОФИЯ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: БИГЛА III ООД
ГОДИНА: 2015
ИЗПЪЛНЕНИ СМР:
Цялостно изграждане на електро инсталация
Изграждане на метален парапет