ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА, ГР. ВАРНА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Росен Митев
ГОДИНА: 2015
ИЗПЪЛНЕНИ СМР:
Вентилируема фасада от HPL