„КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР – БЯЛА“, ГР. БЯЛА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ЛЪКИ-ВАРНА“ ООД
ГОДИНА: 2015
ИЗПЪЛНЕНИ СМР:
Вентилируема фасада от „ ETALBOND”