ЖИЛИЩНА КООПЕРАЦИЯ „ВЕДРИНА 1“, ГР. СОФИЯ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „Интертек Интернешънъл“ ООД
ГОДИНА: 2016
ИЗПЪЛНЕНИ СМР:
Груб строеж
Всички довършителни работи – ел., ВиК, ОВК, дограми, фасади, облицовки, парапети, вертикална планировка