"ДОМИНИКО", ГР. ВАРНА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ДОМИНИКО“ ЕООД
ГОДИНА: 2016
ИЗПЪЛНЕНИ СМР:
Преустройство търговски център:
-    изграждане на преградни стени, нов окачен таван, боядисване на стени и тавани, доставка и монтаж на стъклени прегради
-    ел. инсталация, пожароизвестяване
-    ВиК инсталация
-    ОВК инсталация