Проектиране и инженеринг

КАМО БИЛД ГРУП EООД предлага цялостни проектни решения, които да гарантират, че реализацията ще протече по план и ще отговарят на всички действащи норми. Ние помагаме на клиентите си да постигнат своите цели по отношение на разходи, качество и време, като следим за оптималното изпълнение на  всички процеси в проектирането, материално-техническото обезпечаване и строителството.
Реализирани проекти

Строителство на сгради и съоръжения

Компанията ни разполага с голям екип от специалисти, както за груб строеж, така и за всички довършителни дейности. Имаме опит в изграждането на еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, преустройства, ремонт и реконструкция на съществуващи сгради.
Реализирани проекти

Реконструкция и реставрация на сгради

Камо Билд Груп EООД изпълнява както реконструкции на обществени и жилищни сгради, така и реставрации на паметници на културата. Фирмата притежава сертификати от Камарата на строителите - буква "м" и буква "е" за паметници на културата с национално и местно значение.Реализирани проекти

Инфраструктурно строителство

КАМО БИЛД ГРУП EООД успешно реализира проекти по ремонт на пътища, изграждане, реконструкция и текуща поддръжка на градска инфраструктура.


Реализирани проекти