ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ИЗТОК
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ХИДРОСТРОЙ“ АД
ГОДИНА: 2018
ИЗПЪЛНЕНИ СМР:
Направа на тротоарна настилка със сулфатоустойчиви павета
Доставка и полагане на бетонови и градински бордюри