ЖИЛИЩНА КООПЕРАЦИЯ И ОФИС СГРАДА „ПАЛАХ ОФИС ЕНД ХОУМ“, ГР. ВАРНА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ПАЛАХ ОФИС ЕНД ХОУМ“ ООД
ГОДИНА: 2017-2019
ИЗПЪЛНЕНИ СМР:
Груб строеж
Всички довършителни работи – ел., ВиК, ОВК, дограми, фасади, облицовки, парапети, вертикална планировка