ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПЪЛНЕНЕ И ОПАКОВАНЕ НА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЛ КОЗМЕТИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД
ГОДИНА: 2019
ИЗПЪЛНЕНИ СМР:
Главен изпълнител – изграждане на всички метални конструкции, фасади, стени, подови настилки, електро, ВиК и ОВК инсталация, вертикална планировка