МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ, ГР. ПЛОВДИВ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ВИ ДЖИ ГЛОБАЛ“ ЕАД
ГОДИНА: 2021
ИЗПЪЛНЕНИ СМР:
-    Част Архитектура
-    Част Електро
-    Част ВиК
-    Част ОВиК