СПОРТНА ЗАЛА КОЛОДРУМ, ГР. ПЛОВДИВ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД
ГОДИНА: 2019
ИЗПЪЛНЕНИ СМР:
-    Производство, доставка и монтаж на ел. табла
-    Полагане на кабели
-    Монтаж и настройка прожектори
-    Система за управление на осветлени DMX