ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС, ГР. ВАРНА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  ЯНИС ООД
ГОДИНА: 2022 г.
ИЗПЪЛНЕНИ СМР:
Вентилируема фасада от HPL и Albond