ЖИЛИЩНА СГРАДА, УЛ. „АЛДОМИРОВСКА“, ГР. ВАРНА
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ НА „КАМО БИЛД ГРУП“ ООД
ГОДИНА: 2022-2025 г. (предстоящо разрешение за строеж)


ТЕЛЕФОН ЗА ПРОДАЖБИ: 0885 880 770