“Камо Билд Груп” ЕООД е основана през 2005 г. и вече 19 години името на фирмата е символ на качество и иновативност. Ние залагаме на бъдещето в строителните технологии, като предлагаме цялостни интериорни и екстериорни решения за превръщането на новостроящите се обекти във функционални и представителни сгради.

Компанията се развива и усъвършенства непрекъснато, партнира си с водещи фирми в бранша и разполага с персонал от високо-квалифицирани специалисти във всички области на строителството: проучвателна и проектна дейност, груб строеж на нови сгради, реконструкции на съществуващи сгради, строително-монтажни и довършителни дейности.

През годините фирмата е създала трайни партньорски взаимоотношения с множество чуждестранни инвеститори, с които работи по проекти във всички градове на България.

"Камо Билд Груп" ООД е член на Камарата на строителите в България и притежава сертификати за всички категории от първа до пета за строежи от Първа група – високо строителство и прилежащата му инфраструктура, както и буква "м" и буква "е" за паметници на културата с национално и местно значение.

От 2017 г. дружеството е сертифицирано и по: ISO 9001:20015 за управление на качеството, ISO 14001:2015 за управления на околната среда и ISO 45001:2018 за здравословни и безопасни условия на труд.

Камен Генчев, собственик и управител

Последни обекти