РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ, ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРИСТРОЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА „АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ“, ГР. СОФИЯ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ГАБРОВСКИ ООД
ГОДИНА: 2018
ИЗПЪЛНЕНИ СМР:
Изграждане на цялостна ел силнотокова и слаботокова инсталация, мълниезащита и доставка и монтаж на осветителни тела