ОБЩЕСТВЕНООБСЛУЖВАЩА СГРАДА: АПАРТАМЕНТЕЛ ХОТЕЛ, ОФИС, ГАРАЖИ И ПОДЗЕМЕН АРКИНГ, КВ. МЛАДОСТ, ГР. СОФИЯ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДЕЛАР СОФИЯ ООД
ГОДИНА: 2019
ИЗПЪЛНЕНИ СМР:
Доставка и монтаж на вентилируема фасада от ALBOND