ЖИЛИЩНИ КООПЕРАЦИИ „КАЙСИЕВА ГРАДИНА 4,5,6“, ГР. ВАРНА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ИНВЕСТ БИЛДИНГ“ ООД
ГОДИНА: 2015-2018
ИЗПЪЛНЕНИ СМР:
Груб строеж
Всички довършителни работи – ел., ВиК, ОВК, дограми, фасади, облицовки, парапети, вертикална планировка