ЖИЛИЩНА КООПЕРАЦИЯ, УЛ. "НИКОЛА КОЗЛЕВ", ГР. ВАРНА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „КАМО БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
ГОДИНА: 2021
ИЗПЪЛНЕНИ СМР:
Цялостно изграждане - груб строеж и всички довършителни СМР.