ЦЕНТЪР ЗА РАСТИТЕЛНА СИСТЕМНА БИОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ, ГР. ПЛОВДИВ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ГБС - ПЛОВДИВ“ АД
ГОДИНА: 2021 г.
ИЗПЪЛНЕНИ СМР:
Изработка и монтаж алуминиева термоизолирана самоносеща се фасада остъклена със стъклопакет