ЖИЛИЩНА КООПЕРАЦИЯ, КВ. ГАЛАТА, ГР. ВАРНА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  НАВА БИЛД ООД
ГОДИНА: 2022 г.
ИЗПЪЛНЕНИ СМР:
Доставка и монтаж на детайли от Albond