ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА, М-СТ ПРИБОЙ, ГР. ВАРНА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  СТЕФАН КИСЬОВ
ГОДИНА: 2021 г.
ИЗПЪЛНЕНИ СМР:
Груб строеж
Всички довършителни работи – ел., ВиК, ОВК, дограми, фасади, облицовки, парапети, вертикална планировка